Årsregnskab til 299,- DKK/md - klik her

RevisorSkyens handelsbetingelser


RevisorSkyen ApS - Handelsbetingelser

 

Ordrer og parternes forpligtelse

Ordren er ved gennemførsel af betaling bindende for ordreafgiver. Ordren gennemgås af RevisorSkyen ApS, som ved fremsendelse af faktura afgiver en bindende ordre accept.

Der er herefter indgået et gensidigt forpligtende handelskøb. RevisorSkyen ApS er forpligtet til at levere den aftalte ydelse/produkt (herefter kaldet opgave) og ordregiver er forpligtet til at levere oplysninger og dokumentation i det omfang det er relevant for opgavens udførelse. RevisorSkyen ApS definerer hvad der er relevant for opgavens udførelse.

 

Betaling
RevisorSkyen ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når ordren bekræftes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er ekskl. moms.

RevisorSkyen ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

Kommunikation

Alt kommunikation foregår på RevisorSkyen ApS' online platform Mit. RevisorSkyen.dk, hvor der kan skrives beskeder og uploades materiale til RevisorSkyen APS eller ved at kontakte RevisorSkyen APS på telefon 71747436. RevisorSkyen APS modtager ikke materialer og beskeder på andre medier (mail, SMS eller andre telefonnumre) end Mit.RevisorSkyen.dk.

RevisorSkyen ApS bestræber sig på at holde en ordentlig og sober tone i dialogen med alle parter i forbindelse med opgavens udførelse - dette forventes også af ordregiver.

 

Mødeaktivitet

RevisorSkyen ApS bestræber sig på at minimere behovet for møder. Såfremt der er behov for møder, hvad enten det er fysisk eller online, inviterer og fastsætter RevisorSkyen ApS tidspunktet. Skulle Ordregiver fremmøde til et ikke inviteret møde, vil der blive opkrævet et særskilt gebyr for dette på DKK 1.000 samt DKK 300 pr. påbegyndt 15 min. 

 

Proces og Levering
RevisorSkyen ApS leverer den købte opgave hurtigst muligt efter alt relevant materiale er modtaget og godkendt af RevisorSkyen ApS.

RevisorSkyen ApS' kundeservice gennemgår og godkender løbende det indleverede materiale og tildeler opgaven statussen "ALT OK" når det vurderes at alt relevant materiale er modtaget. Derefter bliver opgaven sat i kø til endelig udførsel.

RevisorSkyen ApS' Revisorer påbegynder udførelsen af opgaven i forhold til den rækkefølge den er tilskrevet køen og under hensyntagen til officielle deadlines.

Leveringen finder sted når opgaven uploades på Mit.RevisorSkyen.dk.

 

Materialets kvalitet

Det er Ordregivers ansvar at de oplysninger og det materiale der uploades, lever op til de betingelser der var for ordres indgåelse. Såfremt RevisorSkyen ApS undervejs i processen vurderer at materialet er mangelfuldt vil Ordregiver få mulighed for enten selv at rette op på dette eller betale et fastsat honorar for denne tillægsydelse. Som eksempler på dette kunne være: åbningsbalancer der ikke er i overensstemmelse med det foregående regnskab, bogførte bankkonti der ikke stemmer med bankkontoudtog eller mangelfulde oplysninger om tidligere års skattemæssige forhold.

Såfremt det under hensyntagen til myndighedernes fastsatte deadlines ikke vurderes at ordregiver selv vil kunne rette op på forholdet indenfor en rimelig tid kan RevisorSkyen ApS udføre tillægsydelsen og Ordregiver vil efterfølgende være pligtig til at betale for tillægsydelsen uden forudgående accept.

 

Reklamationsret
Alle vores produkter fremsendes til endelig godkendelse af kunden. Efter kundens godkendelse er der ingen reklamationsret. Udeblivelse af indsigelse betragtes efter 24 timer som en godkendelse.

 

Fortrydelsesret
En ordre kan annulleres efter bestillinger såfremt RevisorSkyen ApS' Revisorer endnu ikke har påbegyndt opgaven. Såfremt en ordre annulleres returneres det indbetalte beløb med fradrag af DKK 800 + moms til dækning af etableringsomkostninger med videre. Fortrydelsesretten bortfalder efter 30 dage. Bestillinger, som er betalt kan således ikke efter 30 dage annulleres. 

En ordre kan ikke annulleres efter RevisorSkyen ApS' Revisorer har påbegyndt opgavens udførsel.

Annulleringen skal meddeles RevisorSkyen ApS skriftligt i beskedcentret på Mit.RevisorSkyen.dk med angivelse af årsag. I meddelelsen skal det fremgå tydeligt at fortrydelsesretten ønskes anvendt.

 

Refusion
Hvis der er et beløb til refusion som følge af annullering, skal bankoplysninger (registreringsnummer og kontonummer) på den bankkonto restbeløbet ønskes overført til oplyses i beskedcentret på mit.RevisorSkyen.dk.   
Returnering af beløbet kan ske i op til 30 dage efter annulleringer er accepteret af RevisorSkyen. Der kan i tilfælde opstå forsinkelser med henvisning til hvidvask loven, GDPR og andre dokumenterings hensyn.

 

Misligholdelse

Såfremt ordregiver fremsender urigtige eller mangelfulde oplysninger og dokumentation eller det fremsendte ikke fremkommer inden for de angivne deadlines forbeholder RevisorSkyen ApS sig retten til at ændre i leveringstidspunktet eller annullere ordren.

Hvis RevisorSkyen ApS' beskeder og anmodninger ikke besvares eller følges, betragtes det ligeledes som misligholdelse.

Såfremt ordren annulleres som følge af ordregivers misligholdelse, refunderes det indbetalte beløb ikke og RevisorSkyen ApS er ikke pligtig til at betale ordregiver nogen form for kompensation.

 


Tillægsbetingelser ved køb af abonnement
Abonnementsbetingelser:
Alle ordrer skal tilmeldes Betalingsservice i forlængelse af bestillingen. Dette gøres via link som modtages af ordreafgiver i besked centret. 

Abonnementet kan opsiges til udløb af efterfølgende måned. Abonnementet skal således opsiges inden den sidste betaling gennemføres. 

Ved manglende betaling af abonnement i opsigelsesperioden, kan der modregnes i betalinger fra andre opgaver, som er betalt til RevisorSkyen.dk 

Ved manglende betaling stoppes alle igangværende opgaver, der har relation til abonnementet inkl. opgaver med rabat.

Når abonnementstiden er udløbet, er produktet forbrug. Der kan ikke ske tilbagebetaling af abonnementsbetalinger.


Levering af opgaver som er bestilt i abonnementsperioden til de fordelspriser som abonnementet indeholder, forudsætter at kunden frem til opgavens levering har betalt sit abonnement. Hvis abonnementet opsiges, standses alle ikke leverede opgaver som er relateret til abonnementet ligesom der vil blive forlangt tilbagebetaling af den rabat som er givet i forlængelse af abonnement på andre opgaver. 

 

 

Tillægsbetingelser ved køb af Revisions påtegnings ydelser

Bestilling
Alle revisions påtegnings ydelser som bestilles via RevisorSkyen.dk skal betales med bank overførsel.

Annullering
Opgaver som er påbegyndt kan ikke annulleres.
Opgaver som ikke er påbegyndt kan annulleres på revisorskyens almindelige betingelser, med det tillæg at annulleringsgebyret er 1500 DKK. eks. moms. samt at de omkostninger som kan på beregnes ved returbetaling. Det er kunden som betaler for alle omkostninger til dokumentation for korrekt tilbagebetalings konto. 

 

+10.000 regnskaber siden 1993 Gratis telefonsupport Gratis regnskabsprogram

Kunderne siger


"Jeg har brugt Revisorskyen til mine årsafslutninger de sidste par år, og det har fungeret super! Jeg har en enkeltmandsvirksomhed med forholdsvis få posteringer. Jeg bruger en bogholder i løbet af året, til at kontere mm. (Nogen kan dette selv -jeg vil hellere fokusere på forretningen). Revisorskyen sørger for at godkende regnskabet og få sendt alt videre til skat, så jeg ikke selv skal tænke på selvangivelse mm. Prisen hænger sammen med den ydelse de giver mig! Forventer man den store revisor-pakke, hvor man bare kan ringe op og få hjælp til det hele, så er det ikke Revisorskyen man skal vælge. Så skal man vælge en sin lokale revisor, der kender dit firma! Jeg har været fuldt ud tilfreds med Revisorskyen til mit firmas behov!"

Karina RaaStyle Agentur

Gratis regnskabsprogram – alt foregår i skyen

RevisorSkyen er meget mere end almen revision. Du kan selv bogføre dine bilag og posteringer, direkte fra banken, så vi hurtigt og billigt kan gøre dit regnskab klar.

Prøv det i dag

"Vi har valgt at sætte priserne for udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser markant ned. Det kan vi gøre, fordi vi har gennemgået alle processer i regnskabsudarbejdelsen, og optimeret dem. Samtidig, er det vores opfattelse, at vores kunder skal have muligheden for at bestemme hvilken ydelse, de får. Vi gør det gennemsigtigt for dem at lave forskellige tilvalg og fravalg. Vores garanti er, at vores arbejde lever op til god revisorpraksis. Velkommen til RevisorSkyen."

Tommy Jerichau Larsen Direktør, RevisorSkyen
Bliv kontaktet
Nyhedsbrev

RevisorSkyen ApS

CVR: 39005778
71 74 74 36

Sjælland
Herstedvang 14
2620 Albertslund

Jylland
Birk Centerpark 40
7400 Herning